Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling, dat wil zeggen: een instelling die zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Om aangewezen te worden als ANBI moet een instelling daarnaast aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De instelling en de mensen die daar rechtstreeks bij betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen.
  • Een bestuurder of beleidsbepaler mag niet over het vermogen van de instelling beschikken alsof het zijn eigen vermogen is. Er moet sprake zijn van gescheiden vermogen.
  • Een ANBI mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven.
  • De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden.
  • Een ANBI moet een actueel beleidsplan hebben.
  • De ANBI heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen.

Om te kwalificeren als culturele instelling moet de instelling voor ten minste 90% actief zijn op cultureel gebied, zoals bijvoorbeeld beeldende kunst, dans, film, muziek of theater.

Fiscale voordelen

De Culturele ANBI-status heeft de volgende fiscale voordelen voor donateurs:

  • Giften van een particulier aan een ANBI zijn voor die particulier onder voorwaarden voor de inkomstenbelasting aftrekbaar, zie gift als persoonsgebonden aftrek. Voor giften aan een Culturele ANBI mogen particulieren op grond van een tijdelijke regeling 1,25 keer het bedrag van hun gift in aftrek brengen, met een maximum van € 1.250,-.
  • Giften van een vennootschap aan een ANBI zijn binnen de daarvoor geldende regels aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting. Voor giften aan een Culturele ANBI geldt bovendien dat bedrijven 1,5 keer het bedrag van hun gift in aftrek mogen brengen met een maximum van € 2.500,-.

Rekenvoorbeelden (geabstraheerd van de overige voorwaarden / drempelbedragen)

Een particulier doet een gift van € 2.000,- aan een Culturele ANBI. Op grond van de tijdelijke regeling mag hij/zij dan een bedrag van € 2.500 in aftrek brengen. Bij een inkomstenbelastingtarief van 52% kost deze gift dan per saldo maar € 700,- netto.

Een BV doet een gift van € 5.000,- aan een Culturele ANBI. Op grond van de tijdelijke regeling mag zij dan € 7.500,- als gift ten laste van de belastbare winst brengen. Netto kost deze gift de BV dan slechts € 3.125,-

Voor meer informatie omtrent de voorwaarden voor giftenaftrek verwijzen wij naar de site van de belastingdienst of http://www.daargeefjeom.nl/

Of download de heldere brochure met rekenvoorbeelden via deze link.