Publicatieplicht Stichting Vogelverschrikkerfestival Valkenswaard

 

Naam van de instelling:

Stichting Vogelverschrikkerfestival Valkenswaard

Fiscaal nummer:

NL8093.42.121.B.03

Postadres:

Zandbergstraat 20, 5555 LB  Valkenswaard

Doelstelling:

De stichting heeft ten doel:

  • het organiseren van festivals in de gemeente Valkenswaard waar een gevarieerd programma wordt aangeboden op kunst, cultureel muzikaal en ander gebied;
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
  • De stichting heeft een ideëel doel en beoogt niet het maken van winst.
Beleidsplan

De activiteiten en plannen van het festival zijn terug te vinden in het plan voor 2017. Dit kunt u hier downloaden (pdf, 671 KB).

Bestuurders
  • Dennis van Gerwen – voorzitter
  • Willem van Gerven – penningmeester
  • Monique Arts – secretaris
  • Hessel Engelsman – lid
  • Wilbert Kappé – lid
  • Petra Verbeek – lid
  • Marton Wolterink – lid
Beloningsbeleid

Bestuur: bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden, maar hebben wel het recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Activiteiten

Een overzicht van activiteiten is onder meer terug te vinden in het verslag van 2015. U kunt dit hier downloaden (pdf, 3 mb).

Financiële verantwoording

Klik hier voor de financiële verantwoording voor de edities 2013 en 2015 (pdf, 65 KB)..